Technické zázemí

HostingPark je umístěn ve vyhrazeném datacentru, které je nejlepším datacentrem v České republice. Datacentrum disponuje kvalitní napájecí soustavou v režimu N+N, zálohou chlazení datacentru v režimu N+2 a je realizováno dle standardu TIER III+ resp. nejvyššího standardu TIER IV u energetické části.

Datacentrum je vybaveno automatickým hasícím systémem s inertním plynem FM-200. Vysoký důraz byl kladen rovněž na bezpečnost datacentra. Krom bezpečnostních zón získalo datacentrum i prověrku Národního bezpečnostního úřadu.